< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu"> < id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu"> < id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">< id="jwzvu">
当前位置:文档下载 > 所有分类 > 求职/职场 > 自我管理与提升 > 面试技巧:处理好“人际关系”
侵权投诉

面试技巧:处理好“人际关系”

人际关系意识的测评,是现今面试考试很重要的一考察要素。从公务员这个角度上去考虑,面试对于人际关系意识的考察主要要掌握五点

面试技巧:处理好“人际关系”

人天生就注定要去说话,要去交际。不同阶段,不同的层次的人所交际的对象、范围也尽不相同。尤其是公务员,工作涉及面广,要同各个方面的人打交道,是否具有较好的人际交往意识和沟通能力,直接影响到公务员的工作能否顺利开展,所以人际关系意识的测评,是现今面试考试很重要的一考察要素。

从公务员这个角度上去考虑,面试对于人际关系意识的考察主要要掌握五点:

一、 与本单位关系类的问题。

人与单位的关系是纯洁的,紧密的,而且是互惠互利的。人从属于单位,受单位约束;人创造单位,把握着单位的发展;人全身心地投入到单位的工作中,单位才会蓬勃向上,个人才会得到更好的发展。

虽然这种类型的题目不多,但是有可能与求职动机相联系。这类题目的答题套路为;

1、摆正心态,正确对待(你是去工作的,不是去当领导或拯救单位的)。

2、适应单位,尊重单位(只有你适应环境,不可能让环境适应你)。

3、认真学习,积极工作(你对单位的态度就是单位对你的态度)。

4、无法适应,调整适应(相信办法总比困难多)。

【例题】假如你是刚来的新人,你知道一种办公软件比现在单位用的先进,你会怎么办?

【答题要点】:(1)作为单位新人,对单位情况还不了解、不清楚,不能冒然提意见。应该先进行仔细的观察与了解,也许这个并不先进的软件,完全能够满足单位的工作需要。(2)如果现有软件不仅落后,而且不能满足单位的工作需要,对工作的顺利开展造成了影响,我会和相关负责人进行适当的沟通,将我的看法反映给领导。

二、 与领导关系类问题

从性质上说,份个人与领导是工作关系,是同事关系、主辅关系;从组织上说,个人与领导是上下级的关系,是领导和被领导的关系:从政治上说,

第1页

猜你喜欢

TOP相关主题

返回顶部
147人体露阴艺术